3. Adjunk a formára!

Amennyiben a vázlat összefoglalót is tartalmaz, először azt fogalmazzuk meg. Akár az is kiderülhet, hogy már ennyi is elég! Az összefoglalót illesszük a szöveg elejére, mert ez az a rész, amelyet először (vagy egyáltalán) el fognak olvasni.

Mielőtt nekifogunk
 • Fordítsunk kiemelt fi gyelmet azokra a szövegkohéziós elemekre, amelyek segítik az olvasót abban, hogy kövesse gondolatmenetünket, érvelésünket. Válasszunk olyan címeket és kulcsszavakat, amelyek segítségével könnyen megtalálja a legfontosabb információkat. Ezáltal elkerülhető, hogy folyamatosan ismétlődésekbe kelljen bocsátkoznunk. Használjunk informatív címeket vagy alcímeket, amelyek kiemelik a dokumentum legfontosabb részeit. Az „Összefonódások hatékonyabb monitorozása” cím például több információt tartalmaz, mint az „Összefonódások monitorozása”.
 • Mindig gondoljuk végig, mivel érhető el a legjobb hatás, és ügyeljünk arra, hogy a dokumentum a lehetőségekhez képest olvasmányos maradjon. Tudunk-e ikonokat, ábrákat vagy táblázatokat használni szöveg helyett? Ki kell-e egészítenünk szószedettel vagy meghatározásokkal a dokumentumot?
 • A bevezető után a leggyakrabban olvasott rész a következtetések fejezete. Előfordulhat, hogy az olvasó a kettő között minden más részt átugrik. Legyen tehát a befejezés világos, tömör és lényegre törő.
 • Hosszabb dokumentumok szerkezetének áttekintésében jól átlátható tartalomjegyzékkel segítsük az olvasót.
Írás közben
 • Szívleljük meg a további tippeket!
 • Használjuk az uniós szövegszerkesztési segédanyagokat! (Lásd az utolsó oldalt.)
 • Rövidítsünk! Legyünk szigorúak – gondoljuk végig, vajon tényleg szükség van-e minden szakaszra vagy akár szóra. Ha nem, hagyjuk el a felesleges részeket:
cloudy.png A pályázatok benyújtásakor betartandó határidő: 2012. március 31.
cloudy_sun.png A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. március 31.
sun.png Beadási határidő: 2012. március 31.

Az Európai Bizottságnál előforduló két gyakori probléma:

 1. Korábbi szövegek felhasználása megfelelő átdolgozás nélkül
  A korábbi sablonok esetleg nem pontosak, már nem tükrözik a tényleges helyzetet és az új szövegszerkesztési gyakorlatot. Ügyeljünk arra, hogy megtegyünk minden szükséges változtatást.

 2. Ollózás más szövegekből
  Előfordulhat, hogy új szöveg összeállításakor több dokumentumból is át kell venni részeket. Ügyeljünk arra, hogy következetesen használjuk a terminusokat, ne bocsátkozzunk ismétlésekbe és ne felejtsünk ki fontos részeket, mert megtörhetik a szöveg logikáját, ez pedig megnehezíti a megértést.


© Európai Unió, 2013
Privacy Policy