4. Fogalmazzu nk röviden és tömören!

Egy írás értéke sosem a hosszúságától függ. Az olvasó nem fog nagyobb tisztelettel gondolni arra, aki tíz helyett húsz oldalt írt – különösen akkor nem, ha úgy érzi, a témát tíz oldalban is fel lehet dolgozni! Valószínűbb, hogy inkább neheztelni fog arra, aki írásával a szükségesnél többet vett igénybe értékes idejéből.

Röviden...

Hogyan tudjuk szövegünket megtisztítani a feleslegtől?
  • Egyértelmű dolgokat felesleges kijelenteni. Bízzunk az olvasó józan eszében!
  • Felesleges telezsúfolni a dokumentumot olyan kifejezésekkel, mint például „amint az közismert”, „személyes véleményem szerint”, „mind A, mind B szempontjából egyaránt”. A hasonló vagy azonos jelentésű szavak ismétlése (tautológia) stílushiba (pl. „valós tény”: egy tény mindig valós; „vizuális látvány” stb.). Ugyanígy vigyázzunk a szinonimahalmozással is.
  • Kerüljük az önismétlést! Amikor például egy hoszszú nevű bizottságra hivatkozunk, elég egyszer kiírni a teljes nevet. „A kérdést felvetették a nyelvi kiadványszerkesztési útmutatók beszerzéséért felelős bizottságnak. A bizottság azt válaszolta…” Mondatszerkezetekben is vigyázzunk az ismétlésekkel: „A szoftver olyan szoftver, amely…”. Az ilyen mondatok monotonná teszik a szöveget, ráadásul a fogalom önmagával való meghatározása logikai hibának számít.

A rövidebb dokumentumok és mondatok általában
nagyobb hatást képesek gyakorolni.

Iránymutatásul:

1 dokumentum = legfeljebb 15 oldal
1 mondat = átlagosan 15–20 szó
(inkább legyen több, de rövidebb mondatunk!)

Az Európai Bizottság dokumentumaira jellemző túlzottan hosszú mondatok sokszor akadályozzák a szöveg pontos megértését. Ha lehet, bontsuk ezeket rövidebb mondatokra! Ne feledkezzünk meg a kötőszavakról („de”, „tehát”, „azonban”), nehogy a logikai összefüggések elhalványodjanak a szövegben. Kerülendő azonban az azonos értelmű kötőszavak halmozása („de viszont”, „de ellenben”, „hogy vajon” stb.).

...és tömören:

Fejezzük ki magunkat egyszerűen, amikor csak lehetséges! Emiatt nem fogják a szerzőt kevésbé műveltnek vagy igényesnek tartani, viszont hitelesebbnek fog hatni a szöveg.

cloudy.png sun.png
azon tény fényében, hogy mivel
bizonyos számú néhány
a nagy többség a legtöbb
ennek megfelelően eszerint
annak érdekében, hogy azért, hogy
a következők céljából azért, hogy
a következők esetében ha/amennyiben
amennyiben nem ez a helyzet ha nem, akkor…
ez utóbbi esetben ilyenkor / ez esetben
kapcsolatosan/vonatkozóan -ról/-ről


Az egyszerű, letisztult stílus további ismérvei:

...kerüli a kétértelműséget

Ha ugyanaz a szó több különböző dologra vonatkozik, félrevezetheti az olvasót:

cloudy.png sun.png
Kérelmének beadási határideje kedd. Az említett határidő módosítására kérelmet nyújthat be. Kérelme… (de melyikről is van itt szó?) Kérelmének beadási határideje kedd, de szükség esetén igényelhet határidőmódosítást. Kérelme…

...valamint a „stilizálási célú” szinonimacserét

Lehet, hogy úgy érezzük, érdekfeszítőbb a szöveg, ha ugyanazt a dolgot többféleképpen nevezzük (szinonimák alkalmazásával). Ennek is megvan azonban az a veszélye, hogy összezavarja az olvasót:

cloudy.png sun.png
Kérelmét keddig kell beküldenie. A bizottságnak jogában áll folyamodványát visszautasítani. (Mármint a kérelmet – vagy valami mást?) Kérelmét, melyet keddig kell beküldenie, a bizottságnak jogában áll visszautasítani....

...és tagadó szerkezetek helyett inkább állításokat használ

cloudy.png sun.png
Nem ritka, hogy a kérelmeket elutasítják, ezért ne éljen panasszal mindaddig, amíg meg nem bizonyosodott afelől, hogy kérelmét nem hiányosan nyújtotta-e be. Meglehetősen gyakori, hogy a kérelmeket elutasítják, ezért kérjük, csak akkor éljen panasszal, ha megbizonyosodott afelől, hogy kérelmét hiánytalanul nyújtotta be.


© Európai Unió, 2013
Privacy Policy