5. Fogalmazzunk érthetően – ügyeljünk mondataink felépítésére!

Ha sok-sok tényt és gondolatot tartalmazó szöveget kell írnunk vagy átdolgoznunk, különösen ügyeljünk a szórendre és a szövegkohézió megteremtésére. Az alábbi példák azt mutatják be, hogyan előzhetjük meg a félreértéseket:

Ügyeljünk a szórend jelentésmódosító hatására!

cloudy.png sun.png
Több európai kormányfő üdvözölte a választások eredményét Varsóban. 1. Több európai kormányfő üdvözölte a varsói választások eredményét.
2. Több európai kormányfő üdvözölte a választások varsói eredményét.
1. ha csak a varsói választások eredményéről van szó.
2. Ha ugyanazon a napon több tagállamban is választást tartottak.

Figyeljünk arra, hogy a mondat melyik eleme hangsúlyos (ez határozza meg a szórendet, befolyásolva a megértést)! A magyar nyelvben a hangsúlyos információ az állítmány elé kerül:

sun.png sun.png
A roamingdíjak csökkentéséről döntött ma a Bizottság. A Bizottság ma döntött a roamingdíjak csökkentéséről.

Az igekötő helyének módosítása a hangsúlybeli különbségen túl jelentésbeli különbséghez is vezethet:

sun.png sun.png
A Bizottság meghatározta a következő programozási időszak prioritásait. (= és közzé is tette) A Bizottság határozta meg a következő programozási időszak prioritásait. (= nem a Tanács)

Kerüljük az idegen hatást tükröző mondatszerkesztést. A kiemelésre a magyar nyelvnek is megvannak a saját eszközei.

cloudy.png sun.png
Ami ebből igazán fontos, az az …” (az angol „What is really important is that…” mintájára) Ebből igazán az a fontos, hogy…


© Európai Unió, 2013
Privacy Policy