6.Kerüljük a túlzott főnevesítést – igékkel dinamikusabb lesz a szöveg!

Kerüljük a túlzott főnevesítést – igékkel dinamikusabb lesz a szöveg!

Az alábbiakhoz hasonló egyszerűsítésekkel szövegünk áttekinthetőbb lesz.

Ehelyett írjuk inkább ezt
cloudy.png sun.png
a …. tönkretétele által azáltal, hogy tönkretették
hozzájárulásán keresztül azáltal, hogy hozzájárult…

Vagyis, ha van rá lehetőség, próbáljunk a főnévi szerkezet helyett egyszerűen igéket használni. Az igék közvetlenebb hatást gyakorolnak, és kevésbé tűnnek elvontnak. Az „-ás/-és” végződésű főnevek gyakran álcázott igék. Többször találkozunk ilyen megoldásokkal az alábbi példákhoz hasonló szerkezetekben, holott az ige használatával az üzenet érthetőbb lenne:

cloudy.png sun.png
értékelést végez értékel
vizsgálat tárgyává tesz megvizsgál/ kivizsgál
ellenőrzést gyakorol ellenőriz

Vannak tárgynak álcázott igék is, amelyeket néha az igekötő felesleges használata is bonyolít:

cloudy.png sun.png
felülvizsgálatot végez felülvizsgál
kiértékelést végez kiértékel
elvégzi a … megújítását megújítja

Látjuk tehát, hogy sok esetben javíthatunk a szöveg olvashatóságán, ha a főneveket igével helyettesítjük.


© Európai Unió, 2013
Privacy Policy