7. Kerüljük az e lvont fogalmazást, legyünk konkrétak!

Kerüljük az e lvont fogalmazást, legyünk konkrétak!

A konkrét üzenetek pontosabbak, világosabbak, míg az elvont szövegek homályosságukkal elriaszthatják az olvasót. Előfordulhat, hogy túlzottan elvont szöveg láttán az olvasó arra a következtetésre jut, hogy az írónak fogalma sem volt a témáról.

Inkább a konkrét kifejezést használjuk a hasonló jelentésű, ám elvontabb, körülményesebb megfogalmazás helyett, hacsak nincs jó okunk arra, hogy használatát elkerüljük. A megfogalmazás közvetlenebb, az üzenet pedig hatásosabb lesz.

Bizonyos esetekben ehelyett... : ...használhatjuk ezt:
cloudy_sun.png sun.png
célkitűzést megvalósít eléri a célkitűzést
foglalkoztatási lehetőségek munkahelyek
negatív fejlődés csökkenés/csökkenő tendencia
befektetés a humántőkébe* munkaerő-továbbképzés; a dolgozók készségeinek megerősítése; szakképzés és oktatás
* Amint azt a fenti példa is mutatja, gyakran a pontos jelentés kiválasztása jelenti a probléma megoldását.

TIPP: A szövegszerkesztő programban az adott szót kijelölve és az egér jobb gombjával kattintva a legördülő menü alján megjelenő „Szinonimák” opció segíthet abban, hogy megtaláljuk a pontos kifejezést. A rokon értelmű szavak legördülő listája egyaránt tartalmaz elvont és konkrét megoldásokat. Törekedjünk arra, hogy a homályosabb, általánosabb értelmű szó helyett a konkrétabbat válasszuk.

Kerüljük továbbá

…az elkoptatott, kiüresedő kifejezések használatát:

  • „csinál” (könyvelést, jelentést, műsort…) – helyettük számos hasonló értelmű kifejezés áll rendelkezésünkre (könyvel, jelent, készít stb.).
…és a semmitmondó divatszavakat is:

  • a „fémjelez”, „komplex”, „magas (minőség)” és hasonló kifejezések burjánzása ront a szöveg minőségén.


© Európai Unió, 2013
Privacy Policy